Roster

MANAGER OF THE TEAM NICK ARVANITIS AND SOKRATIS PASTIANIDIS

1 Belessis Dimitrios
2 Christosomos Christos
3 Bouklis Athanasios
4 Efthimiadis Xenofon
5 Koundourakis Manolis
6 Koutsothanasis Nikos
7 Vrahimis Alexandros
8 Politis Konstantinos
9 Mallias Kyriakos
10 Megaloudis Michael
11 Pastianidis Sokratis
12 Athanasiou Christos
13 Gonzalez Rolando
14 Karanicolas Chris
15 Bartsis Thodoris
16 Tsividakis Steve
17 Kotronis Paul
18 Nikolakakos Pete
19 Arvanitis Alex
20 Papasevastos Antonios

Over 30 Team

%d bloggers like this: